PL | EN | DE

Projekty UE

Projekt "Usprawnienie procesu produkcyjnego firmy Norda Yachts poprzez zakup specjalistycznych środków trwałych przyśpieszających produkcję jachtów" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 586 214,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 202 870,54 PLN

 

Oś 1 Przedsiębiorczość

  Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

    Poddziałanie 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw 

   Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MSP w zakresie innowacji i nowych technologii

    Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego